Medomotion

Hjälp oss hjälpa dig!
Genom att använda Medomotion-appen, som laddas ner gratis från Google Play och AppStore, hjälper du oss att bli bättre.Via gångdata som samlas in anonymt, hjälper du oss att förbättra beräkningarna för vårt haltningsindex. På så sätt kan vi hjälpa dig genom allt bättre gånganalyser. Resultatet av din gånganalys ges direkt i din mobil, samt kan avläsas på webben. Läs mer nedanför och tack för att du hjälper!

Medomotion-appen används i samband med promenader för att genomföra rörelseanalys av gångmönstret. Starta appen och placera mobiltelefonen i fickan eller centrerat i ett midjebälte.
Träna genom att promenera minst två minuter. Inbyggda sensorer i mobiltelefonen samlar in data medan du går. Du får besked om ditt resultat när data laddas upp efter din promenad via ett haltningsindex. Haltningsindexet mäter grad av asymmetri i din gångrörelse. Detta hjälper dig att på ett enkelt sätt hålla koll på hur du går och om rörelsemönstret förändras över tid.

Se din historik genom att alla dina träningar listas i datumföljd i appen. Du kan utläsa haltningsindex och antal steg för varje tillfälle. Promenader kan sparas och laddas upp vid ett tillfälle då t.ex WiFi-anslutning finns. Resultatet kan utläsas grafisk via ett webbgränssnitt där olika vyer väljs baserat på dag, vecka, månad och år. Ytterligare information om dina träningar ges där såsom träningstid och aktiv tid av träningstiden. Detta innebär att du får ett besked om hur länge du rört dig sammanlagt om du har stannat några gånger under promenaden. Från webben kan också resultatet skrivas ut.

Se resultaten på webben i tabeller och grafer. Användarnamn och lösenord skapas i appen vid
första inloggning, därefter kan inloggning till webben ske.
https://portal.medotemic.com/login

Manual

Ladda ner manualen här

Instruktioner

Allmänt

Medomotion är namnet på applikationen (nedan kallas ”appen”) som installeras på en smart mobiltelefon (s.k. smartphone) med operativsystem iOS eller Android. Applikationen hittas på AppStore eller Google Play vid sökning på app-namnet ”Medomotion”.

IPhone-användare måste använda en iPhone 4S eller senare. Android-användare måste använda en mobiltelefon med Android version 5.0 eller senare.

Resultat kan även utläsas på webben via dator eller surfplatta. Samma användarnamn och lösenord används för inloggning på både appen och webben.

Appen kan endast laddas ner på smartphones och är inte avsedd att användas med en surfplatta för att inhämta data. Därför går appen inte att ladda ner på surfplattor. Däremot kan resultaten avläsas på webben via surfplatta, laptop etc.

Placering

Mobiltelefonen ska i första hand bäras i en midjeväska placerad kring midjan framtill under hela träningen (promenaden). I andra hand kan mobiltelefonen placeras i vänster eller höger fram- eller bakficka. Det är viktigt att mobiltelefonen är placerad kroppsnära och på ett sådant sätt att den inte rör sig/roterar i fickan. Vid start av appen är det viktigt att ange var telefonen placeras i samband med att träning startas för att korrekt resultat ska ges. Detta anges i appen vid träningsstart.

Träningstid och gånghastighet

Applikationen är till för att användas i samband med promenad utomhus och med minst en minuts sammanlagd promenadtid. Promenadhastigheten bör vara 4 km/h eller däröver. Vid lägre gånghastighet krävs en annan inställning som inte är tillgänglig i denna version av appen.

Sensordata som avläses måste ha en sammanlagd promenadtid på minst en minut. Detta innebär att man kan stanna till ett flertal gånger under en promenad så länge sammanlagd promenadtid uppgår till minst en minut. Om promenadtiden understiger detta minimum på en minuts gångdata Istället kommer ett felmeddelande att ges. För att undvika detta så rekommenderas att en viss marginal används och att promenaden uppgår till mer än en minut.

Appen är inställd så att den stänger ner datalagring automatiskt efter 60 minuters användande. Detta är ett skydd om man skulle glömma att stänga av appen efter en promenad. Resultatet påverkas inte av din promenad om du skulle glömma att stänga av mobilen eftersom endast data som är gångdata analyseras. Inne på appens inställningar finns det möjlighet att förlänga denna tid före nedstängning till 120 minuter.

Gångband

Appen kan även användas på gångband inomhus för Android-telefoner och i de flesta fall även för iPhones.

Uppladdning av data

Vi rekommenderar att data laddas upp när man WiFi-anslutning har beroende på det mobildata-abonnemang man använder. Används WiFi-anslutningen så belastas inte det mobila telefonkontot vid uppladdning av data.

Batterisparläge

Applikationen är optimerad (ut) energianvändningssynpunkt. Telefonen ska därför inte vara inställd på batterisparläge vid användande. Om batterisparfunktionen är aktiverad fungerar inte systemet som avsett.

Lagring av träningar

Du behöver inte ladda upp sensordata efter varje träning. Flera träningar kan lagras i telefonen och laddas upp vid samma tillfälle. Observera dock att om flera träningar ska laddas upp kan detta ta längre tid än vad man är van vid.

Utanför Sverige

Applikationen kan användas utomlands precis på samma sätt som i Sverige. Dock kan inte applikationen laddas ner när man är utomlands om du använder en Android-baserad mobiltelefon. Däremot fungerar detta om du har en iPhone och du har skapat ditt Apple-Id i Sverige. Se därför till att ha applikationen nerladdad på din mobiltelefon före en utlandsresa.

Datum och tidsangivelse för träning

Det datum och tid som är inställt på mobiltelefonen rapporteras till systemet. Om detta har ställts in manuellt och felaktigt av användaren så kommer detta datum och tid att anges i applikationen och på webben. Vid byte av tidszon i samband med resa kan ändring ske automatiskt eller manuellt av datum och tid kommer detta datum och tid att rapporteras till systemet.

Resultat på webb

Resultatet av dina träningar kan avläsas på webben. Där listas dels träningar i datum-ordning, dels kan grafer studeras för olika tidsperioder som väljs. I graferna visas dels haltningsindex, dels antal steg. Detta visas i en-timmes intervall, d.v.s. om du gör flera träningar under samma timme så beräknas ett medelvärde av haltningsresultatet samt antal steg adderas till ett värde. För mer information om haltningsindex och funktionalitet, gå till ”Information” på webb-sidan.

Utskrift från webb

De resultat som visas på webben kan skrivas ut. Där finns både resultat i en lista och som grafer med val av olika tidsperioder. Välj den tidsperiod som passar för att se resultat på haltningsindex samt antal steg. Vyn kan skrivas ut och tas med för granskning vid besök hos vårdgivare.

Användarvillkor

Detta användaravtal (avtalet) reglerar förhållandet mellan användaren och Medomotion/Medotemic AB, org.nr 559040-9867, Medicon Village, 223 81 Lund (nedan kallat företaget). Användaren är införstådd med att genom beställning av Medomotion-systemet (tjänsten) godkänner användaren också detta avtal och förbinder sig att följa det.

 1. Genom att godkänna detta avtal beställer användaren tjänsten, bestående av ett system med en applikation och en tillhörande webbsida. Information om tjänsten finns på företagets hemsida, http://www.medotemic.se
 2. Användaren samtycker till att, i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, frånsäga sig sin ångerrätt då beställningen avser digital information som lämnas på annat sätt än på ett fysiskt medium.
 3. Användaren godkänner att rörelsedata sparas från användarens användning av tjänsten. Data sparas helt anonymt och kan inte associeras med den enskilde användaren. Inga personuppgifter sparas tillsammans med insamlade data. Endast användaren kan identifiera sina egna resultat.
 4. Användaren förbinder sig att förvara användarnamn och lösenord på ett säkert sätt.
  Företaget har ingen möjlighet att generera ett nytt lösenord till användaren för åtkomst till redan generade resultat, om det skulle gå förlorat. Detta p.g.a. systemets säkerhet och för att kunna säkerställa fullständig anonymitet för användaren. Om lösenordet förloras behöver ett nytt konto skapas och åtkomst till de redan uppnådda resultaten är inte möjlig.
 5. Företaget förbehåller sig rätten att modifiera och ändra funktionalitet och affärsmodell i tjänsten.
 6. Användaren förbinder sig till att endast använda tjänsten i enlighet med instruktion från företaget via tjänstens applikation eller webbplats.
 7. Användaren åtar sig att inte på något sätt kränka företagets upphovsrätt till tjänsten.
 8. Om användaren missbrukar tjänsten kan företaget säga upp det omgående. Om användaren avslutar sitt konto samtycker användaren till att företaget behåller rörelsedata, vilken är helt anonymiserad.
 9. Användaren förstår att tjänsten inte är en medicinteknisk produkt. Resultatet från tjänsten ersätter inte professionella hälsoråd eller medicinska råd.
 10. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras i allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Frågor och svar

Datum och tid är fel i resultatlistan

Systemet läser av det datum som är inställt i mobiltelefonen. Du måste därför ställa om detta i din mobiltelefon för att rätt datum och tid ska visas i både appen och på webben.

Jag får inget resultat efter promenad

Systemet behöver minst en minuts gångdata för att analys ska kunna ske samt en viss gånghastighet. Var säker på att minst en minuts gångdata finns tillgängligt och att du gått med en hastighet på minst 4 km/h. Det går bra att stanna (till) flera gånger under en promenad, resultatet påverkas inte av detta.

Det går inte att ladda ner appen till min surfplatta

Appen är avsedd att användas tillsammans med en mobiltelefon baserad på Android eller iOS (dvs en iPhone). På surfplattan kan du läsa av resultat men du kan inte använda den för att samla gångdata.

Det går inte att ladda ner appen till min mobiltelefon

Appen kan laddas ner till Iphone 4S eller senare modeller eller till Android-telefoner med version Android 5.0 eller nyare. Kontrollera vilken telefonmodell samt Android-version som är installerad. Om det är möjligt, uppdatera din Android till den senaste versionen tillgänglig för din modell och prova igen.

Resultaten blir mycket varierande

Haltningsindexet beräknas beroende på var du har telefonen placerad. Var noga med att korrekt ange var du placerar telefonen innan promenaden påbörjas. Var också noga med att bära telefonen så kroppsnära och fixerat som möjligt. En midjeväska eller byxfickor rekommenderas. Om du tror att du har variation i ditt sätt att röra dig under promenad så kan de varierande resultaten bero på detta. Telefonen ska inte bäras i stora jackfickor där mobiltelefonen kan röra sig och rotera. Inte heller ska den bäras i t.ex. en väska. Det är viktigt att den är placerad nära kroppen under mätning.

Support

Behöver du hjälp så kontakta vår support på epost:
support@medomotion.se.
Vi besvarar dina frågor så fort vi kan.

Nyheter

13 Maj 2018

Vår första produkt Medomotion finns nu tillgänglig på AppStore och Google Play

Appen, Medomotion, hittas nu för nedladdning på AppStore och Google Play. Sök efter Medomotion och ladda ner enligt instruktioner. Appen kan endast laddas ner i Sverige men användas var som helst i världen,  tex under semester utomlands. Kontot skapas via appen och samma användarnamn och lösenord används sedan för att log...

23 Mar 2018

Testapplikation för iPhones nu också tillgänglig!

Nu finns systemet också tillgängligt för iPhone-användare. Fyll i kontaktformuläret på denna hemsida om du vill testa systemet. Bara förregistrerade användare kan ladda ner testapplikationen via Testflight-appen som hittas i AppStore.