Medotemic har en vision att hjälpa personer tillbaka till ett symmetriskt gångmönster samt ett aktivt liv, genom att använda mobiltelefonen som verktyg och träningshjälpmedel.

Om företaget

Medotemic AB utvecklar system för rörelseanalys av avvikande gångmönster, bl.a. hälta. Sensordata insamlat via smartphones analyseras via egenutvecklade algoritmer. Resultatet används som beslutsstöd för fysioterapeuter för att ge bättre behandling och förbättra rehabiliteringen. Avvikande gångmönster och hälta som inte behandlas kan leda till ett inlärt beteende som blir svårt att bryta utan hjälp och snedbelastning av rörelseapparaten ger förr eller senare följdproblem. Patienter använder systemet i sin vardag för att få omedelbar och objektiv biofeedback (återkoppling) på sin gångrörelse. Målgruppen är bl.a. artrospatienter, knä/höftledsopererade, korsbandsskadade, strokepatienter men även preventivt inom sport för att undvika skador p.g.a. snedbelastning. Bakom systemet står Lars Nilsson, Andreas Jakobsson, Johan Swärd och Magnus Helgstrand.

Vision

Medotemic har en vision att hjälpa personer tillbaka till ett symmetriskt gångmönster samt ett aktivt liv, genom att använda mobiltelefonen som verktyg och träningshjälpmedel.

Teknologi

Produkterna tillvaratar data från befintliga sensorer i smarta mobiltelefoner. Ingen extra produkt behövs, bara en mobiltelefon, en applikation som laddas ner och registrering för användande.

Produktutbud

Medotemic AB utvecklar produkter inom rörelseanalys avsett för personer med hälta (asymmetrisk gång). Den första produkten är ett träningshjälpmedel för att mäta, medvetandegöra och motivera personer att följa en träningsplan definierad av
professionen. Produkten är en applikation nedladdningsbar från Google Play eller App Store. En testapplikation är nu tillgänglig för intresserade. Anmäl ditt intresse via kontaktformuläret.

Företaget förser användaren med

  • en träningsapplikation nedladdad till antingen en android eller iOS baserad smart telefon
  • sparad användardata som kan skrivas ut eller delas
  • hjälp att följa en träningsplan, definierat individuellt eller av professionen.

Medotemic Team

Lars Nilsson, MSc
VD
Affärsutveckling

Magnus Helgstrand, PhD
Mjukvaruutveckling

Andreas Jakobsson
Prof. Mat. statistik
Algoritmutveckling

Johan Swärd
PhD Mat. statistik
Algoritmutveckling

Anders Ruland
Styrelseordförande

Alexander Jöndell
Ledamot

Partners

Genom utvecklingssamarbete med företag relaterade till Lunds Tekniska Högskola samt tester genomförda i samarbete med Lunds universitet så utarbetas en avancerad produkt inom mobil sensorteknologi. Produkten ger support till personer som, av olika anledningar, behöver hjälp med sin träning att återgå till ett mer symmetriskt rörelsemönster.

Medotemic samarbetar med;
Almi Företagspartner, Reumatikerdistriktet Skåne, SMILE Inkubator på Medicon Village, Lunds universitet samt är medlem i Healthtech Nordic.

Nyheter

23 Mar 2018

Testapplikation för iPhones nu också tillgänglig!

Nu finns systemet också tillgängligt för iPhone-användare. Fyll i kontaktformuläret på denna hemsida om du vill testa systemet. Bara förregistrerade användare kan ladda ner testapplikationen via Testflight-appen som hittas i AppStore.

2 Sep 2017

Testapplikation för Androidtelefoner tillgänglig!

En testapplikation finns nu tillgänglig för användande med Android-telefoner. Hör av dig om du har intresse av att vara testare genom att skicka ett förfrågan via kontaktformuläret! Endast förregistrerade användare kan ladda ner appen.